Persbericht: 15 april 2015

Onze directeur Justus van der Lubbe aan het woord:

“Zet commitment om in concrete daden”
 

WILLEMSTAD – Verzekeraar Inter-Assure Insurance heeft net de boeken voor 2014 gesloten en met de goedkeuring van de BDO Accountants erbij meldt directeur Justus van der Lubbe trots dat er opnieuw een positief resultaat is geboekt. Tegelijkertijd maakt hij zich zorgen om hoe slordig omgesprongen wordt met verantwoordelijkheden waardoor anderen opgezadeld worden met de gevolgen. Hij pleit ervoor om verantwoordelijkheid te dragen voor eigen handelen, ook in te verzekeren zaken.
 
 

“Als elk van ons, elk individu, elke ondernemer, elke bestuurder, elke instantie zijn of haar eigen verantwoordelijkheid neemt en die commitment omzet in concrete daden, dan wordt Curaçao zoveel beter leefbaar. De andere realiteit is dat velen maar doen en laten, en anderen opzadelen met de kostbare gevolgen van hun roekeloos gedrag. Bijvoorbeeld in het verkeer”, aldus de heer Van der Lubbe. Hij heeft al eens aan de Minister van Justitie uitgelegd dat zolang er geen alcoholtesten worden afgenomen, onverantwoorde weggebruikers gemakkelijk de dans ontspringen. De verzekeraar is verplicht om tot betaling over te gaan als er onvoldoende overtuigend bewijs is voor onverantwoord gedrag in het verkeer, maar kan geen verloren mensenlevens terugbrengen. De gemeenschap en anderen worden dan opgezadeld met het veroorzaakte leed en de kosten verbonden aan de schade, terwijl de verantwoordelijke even vrolijk weer achter het stuur stapt. Ter vergelijking: de Franse regering heeft een alcoholtester in de auto verplicht gesteld om het aantal alcohol gerelateerde ongelukken terug te dringen. Dat zou ook op Curaçao mogelijk moeten zijn.
 

Beroepsaansprakelijkheid
Op basis van vergelijkbare principes gaat Inter-Assure dagelijks te werk: via een professionele aanpak en integriteit de klanten, groot en klein, met de beste producten en adviezen van dienst zijn. Onder alle omstandigheden worden de belangen van de klanten, de werknemers, de zakenrelaties en de gemeenschap als geheel meegewogen in het proces van besluitneming. Er zijn nog geen aanwijzingen dat de economie zal aantrekken, maar Inter-Assure is flexibel genoeg om ook onder de huidige omstandigheden de klanten meer dan naar behoren bij te staan in alle verzekeringzaken. Wellicht is het tijd om de gemeenschap meer te doordringen van het belang van verzekeringen. Het misstaat consumenten niet en het is zelfs aan te raden dat zij beroepsbeoefenaren als advocaten en accountants vragen naar hun beroepsaansprakelijkheids-verzekering. Ook bij een vereniging van eigenaren of bij ondernemingen met een raad van bestuur of commissarissen mag een dergelijk pakket voor bestuurdersaansprakelijkheid verwacht worden, aldus Justus van der Lubbe. De rest van de wereld wil al niet meer zonder, en nu moet Curaçao nog.
 

Actuarieel verslag
Inter-Assure gaat er prat op als enige schadeverzekeraar op Curaçao en Sint Maarten een actuarieel verslag te hebben toegevoegd aan het jaarverslag van 2013. En ook bij het verslag over het net afgesloten boekjaar 2014 is een certificaat van Couperus Actuariële Adviesgroep meegestuurd. Wat daaruit af te lezen valt is dat Inter-Assure een gezonde portefeuille heeft en met een solvabiliteitsratio van 141% voldoende solide is om klanten bij tegenspoed te hulp te schieten. Over 2014 heeft Inter-Assure een positief resultaat geboekt van een half miljoen gulden.

 undefined

Bekijk hier ons jaaroverzicht

Terug naar de vorige pagina