Wat betekent co-assurantie voor u?

"De co-assurantiemarkt blijft gevoelig voor kartelvorming", dit concludeert een commissie van de Nederlandse beursvereniging VNAB.

Om hoge boetes en imagoschade te vermijden, geeft de vereniging haar leden het advies ‘bij twijfel niet inhalen, daarvoor zijn de gevolgen gewoonweg te groot’. Maar dat is een waarschuwing voor die wij overzee kennelijk in de wind slaan.

In de co-assurantiemarkt worden doorgaans zeer complexe of (financieel) omvangrijke risico’s verzekerd waarbij dan op één verzekerinspolis meerdere verzekeraars als risicodrager optreden. Dit houdt in dat iedere betrokken verzekeraar voor een deel het risico dekt. Ook op onze eilanden zien wij veel verzekerde risico’s die op initiatief van verzekeraars met elkaar worden gedeeld. Welliswaar leveren verzekeraars dan een stukje premie in maar is aan de andere kant het te verzekeren belang ook kleiner. Een ander voordeel is dat de betrokken verzekeraars de daarop volgende jaren geen concurrentie-strijd voor (kwaliteit en prijs) behoud van de relatie meer hoeven te voeren omdat veel branchgenoten al meedoen. Maar is dit wel een gunstige ontwikkeling voor de consument? Ja en Nee. Voordeel is dat bij spreiding van een groot verzekeringsrisico bij schade ook in de verdeelde verhouding wordt uitgekeerd. Indien dan één van de verzekeraars in financiële problemen zou komen, dan is dat maar een beperkt(ere) schade voor de verzekerde. Nadeel is dat het beste produkt (voorwaarden, tw prijs/kwaliteit) niet altijd wordt gekregen.

Co-assurantie op Curaçao en St. Maarten?

De te verzekeren risico’s op onze eilanden zijn nimmer zó omvangrijk dat één enkele herverzekeraar ze niet zou kunnen verzekeren. Serieuze verzekeraars hebben rechtstreeks toegang tot de internationale herverzekeringsmarkt en via de facultatieve herverzekering zouden zij de grootste risico’s moeten kunnen dekken waarbij hun gewenste aandeel in een co-assurantie niet wordt overschreden.

Voor onze eilanden is een polis gesloten in co-assurantie niet te adviseren. Er zijn te weinig gevestigde verzekeraars om de schijn van kartelvorming te kunnen vermijden.

Wilt u nog meer weten?

Heeft u een verzekering welke op basis van co-assurantie is aangegaan? Wilt u onderzocht hebben of uw verzekeringen toch tegen gunstigere voorwaarden en prijs afgesloten kunnen worden? Neemt u dan contact met ons op. Wij onderzoeken dit graag voor u.

Terug naar de vorige pagina