Levensverzekering

Goed zorgen voor uzelf en voor uw geliefden! Dat is waar het om gaat bij een levensverzekering.

Uw leven wilt u graag plezierig leven en is u kostbaar, maar het leven is ook kwetsbaar. U denkt niet graag na over het onderwerp ‘overlijden’, toch is het een belangrijk onderwerp. U ziet graag dat uw dierbaren goed verzorgd achterblijven wanneer u onverhoopt komt te overlijden.

Een levensverzekering biedt deze financiële stabiliteit en zekerheid voor uw gezin en u hoeft zich geen zorgen te maken over geld voor een passende begrafenis, het aflossen van eventuele schulden en de studie van uw kinderen.

U kunt er ook voor kiezen  om uw levensverzekering te gebruiken om te sparen, bijvoorbeeld voor een extra inkomen voor uw oude dag. De levensverzekering keert dan uit bij in leven zijn op een door u vooraf gekozen datum.

Overlijdensrisico verzekering
Een overlijdensrisicoverzekering keert het verzekerde kapitaal uit bij overlijden van de verzekerde binnen de looptijd van de verzekering. Indien de verzekerde op de einddatum van de verzekering in leven is stopt de verzekering en volgt er geen uitkering

Kapitaalverzekering
Een kapitaalverzekering keert het verzekerde kapitaal uit bij overlijden van de verzekerde binnen de looptijd van de verzekering. Indien de verzekerde op de einddatum van de verzekering in leven is wordt het verzekerde kapitaal op de einddatum in één  keer uitgekeerd. Is de verzekering op twee levens afgesloten? Indien één van beiden binnen de looptijd van de verzekering overlijdt dan keert de verzekering het verzekerde kapitaal uit, de verzekering stopt meteen. Zijn beide verzekerden op de einddatum in leven, dan keert de verzekering op de einddatum het verzekerde kapitaal in één keer uit.

Heeft u interesse? Wij berekenen graag een premie voor u.

Offerte-aanvraag