Pensioen

Om goed personeel te behouden is een degelijke pensioenvoorziening een must. Werknemer en werkgever kunnen samen bouwen aan een inkomen voor later. Maar ook voor u als directeur/DGA wilt u graag uw pensioen voor later goed geregeld hebben zodat u onbezorgd van uw oudedag kan genieten.

Er zijn verschillende mogelijkheden om voor inkomen voor later te zorgen, zo kunt u een spaarbankboekje hebben, in het bezit zijn van een hypotheekvrij huis of misschien wel een tweede huis bestemd voor de verhuur. Echter deze voorziening geven geen garantie dat u tot uw overlijden voldoende inkomen heeft om van uw oudedag te kunnen genieten.

Daarom adviseren wij u graag over een pensioenverzekering. Met deze verzekering spaart u ook en bent u er zeker van dat de toegezegde pensioenuitkering  na uw pensioendatum wordt doorbetaald tot uw overlijden. Daarnaast ondersteunt de Belastingdienst u door uw premie-inleg niet te belasten.

Pensioen plicht
Op dit moment ligt er een concept pensioenwet waarin alle werkgevers verplicht worden voor hun werknemers een pensioenvoorziening te treffen.

Volgens de regeling van de concept pensioenwet zijn de belangrijkste punten:

  • De pensioenregeling geldt voor alle personen van 18 tot 65 jaar met een arbeidsovereenkomst
  • De pensioenleeftijd wordt opgetrokken van 60 naar 65 jaar
  • De werkgever moet tenminste de helft van de verplichte pensioenpremie betalen. Meer mag. Het resterende gedeelte wordt door de werknemer betaald
  • De pensioenpremies zijn voor de werkgever en de werknemer voor de belasting aftrekbaar
  • De pensioenpremie moet gebruikt worden voor de opbouw van een pensioenkapitaal
  • U mag aanvullende dekkingen in de pensioenregeling opnemen. U kunt hierbij denken aan een nabestaandenpensioen of een wezenpensioen.


Naar verwachting zal deze wet binnen afzienbare tijd in werking gaan treden. Wij houden u hiervan op de hoogte.

Advies
Wilt u al eerder geadviseerd worden over uw pensioen? Neemt u dan contact met ons.

Waarom verzekeren bij Inter-Assure Insurances?

  • Broker voor meerdere verzekeraars zodat we altijd de beste premie voor u kunnen berekenen
  • Professioneel advies
  • Snelle en adequate schade afhandeling